HOME    "Dreamlike" by Minako Masui
Dreamlike VII DREAMLIKE I  (monotype, 100X75 cm) Dreamlike IX DREAMLIKE I  (monotype, 100X75 cm) Dreamlike VIII DREAMLIKE I  (monotype, 100X75 cm)

Dreamlike II DREAMLIKE I  (monotype, 75X50 cm) Dreamlike I DREAMLIKE I  (monotype, 75X50 cm)